Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
67 postów 12 komentarzy

Między młotem a kowadłem

Piotr Piętak - Opis III Rzeczpospolitej - państwa rozdzieranego na kawałki przez polityczną oligarchie POPiS -u

Agenci Putina w Polsce

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nie NATO, tylko wolna Ukraina, nie USA tylko przyjaźń ukraińsko – polska może powstrzymać nową ofensywę Rosji przeciwko naszym krajom.

Rosja – po zwycięstwie w Syrii – znów jest mocarstwem. Rosja po kompromitacji polityki USA na Bliskim Wschodzie, decyduje znowu o światowej polityce. Polacy, także nasi politycy, nie chcą przyjąć do wiadomości, że następnym celem Rosji będzie Ukraina, która jest naszym buforem przed agresywną polityka Putina i której niezależność od Rosji jest naszym gwarantem niepodległości. Nie NATO, tylko wolna Ukraina, nie USA tylko przyjaźń ukraińsko – polska może powstrzymać nową ofensywę Rosji przeciwko naszym krajom. Agenci prezydenta Putina w Polsce – a jest ich bez liku – robią wszystko co możliwe by wzbudzić agresję narodu polskiego przeciwko Ukrainie nie wahają się twierdzić, że głównym wrogiem Polski są Ukraińcy a nie Rosja. Rzeź wołyńska dokonana przez zwolenników Bandery jest dla nich dowodem, że Ukraina była zawsze naszym największym wrogiem, że Rosja w porównaniu z Ukrainą to kulturalny i cywilizowany kraj.


 Wykorzystują jedną z największych tragedii w historii Polski (także Ukrainy, bo zapominamy, że banderowcy mordowali swoich rodaków, którzy nam pomagali) do siania nienawiści przeciwko Ukrainie do likwidacji naszego naturalnego okopu – jakim jest wolna Ukraina –, który nas dzieli od Rosji. Będziemy wolni, jeżeli Ukraina nie utraci niepodległości. W naszym interesie jest zacieśnianie więzi miedzy oboma naszymi krajami. Ekonomicznych. Kulturowych. Politycznych. Tymczasem od roku oficjalne relacje miedzy naszymi krajami zamarły, mam wrażenie, że agenci Putina osiągnęli swoje cele, że Bandera i rzeź wołyńska przesłoniła naszym politykom najżywotniejszy interes Polski jakim jest wzmacnianie a nie osłabianie więzi ukraińsko – polskich. „Zmarli rządzą żywymi” napisał w XIX wielki francuski filozof –Comte. Czy groby ofiar banderowców – wykorzystywane przez agentów Putina w Polsce – doprowadzą do utraty przez nas niepodległości?


 Węzeł gordyjski polskiej polityki: Polacy nie mogą (i nie chcą) zapomnieć o ofiarach rzezi wołyńskiej, dla nas Bandera jest mordercą. Dla Ukrainy Bandera jest ich Narodowym bohaterem. Bandera i UPA tworzą tożsamość narodową współczesnej Ukrainy. Raj dla Putina. Raj dla jego agentów w Polsce. To wszystko prawda, ale jednocześnie wiemy, że relacje między Polakami i Ukraińcami na poziomie codziennego życia są świetne. Milion Ukraińców pracuje w Polsce. Bez żadnych konfliktów. Dla nich Polska jest ich druga Ojczyzną. Wspaniały serial „Dziewczyny ze Lwowa” oglądało miliony telewidzów. W codziennym życiu Ukraińcy i Polacy są przyjaciółmi. Czy te dzisiejsze relacje miedzy obywatelami naszych krajów pokonają Banderę? Nie możemy zapomnieć rzezi wołyńskiej, ale musimy starać się ją zrozumieć i pisać o niej bez autocenzury z świadomością, że ta tragedia i pamięć o niej mogą wpłynąć na nasze dzisiejsze losy. Dlatego postanowiłem źródła ludobójczej ideologii UPA i zasady polityki, którymi kierował się Bandera.

Kim był przywódca OUN i UPA Stefan Bandera i jakie źródła ideowe oraz fakty polityczne doprowadziły jego i jego podwładnych do podjęcia decyzji o eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu. Będę starał się przedstawić genezę historyczna konfliktu ukraińsko-polskiego, zdając sobie sprawę, że każde zdanie przez mnie napisane może być odbierane jako subiektywna interpretacja a nie w miarę obiektywna prawda. I tak, jeżeli twierdzę, że konfliktowi ukraińsko-polskiemu patronują dwa najstraszniejsze doświadczenia XX wiecznej Europy –nazizm i komunizm i że oba narody – ukraiński i polski – są z jednej strony  ofiarami totalitaryzmów, z drugiej zaś były przez nie manipulowane i wykorzystywane, to zdaje sobie sprawę, że zdanie to będzie interpretowane przez każdą stronę konfliktu, inaczej, a Polscy patrioci będą nim oburzeni. Jak to my wykorzystywani przez  bolszewików i hitlerowców?  Kto tak twierdzi, jest zdrajcą i narodowym odszczepieńcem.

 Być może, jednak taki jest punkt widzenia sporej części dzisiejszej opinii publicznej na Ukrainie i gwoli właśnie historycznej prawdy należałoby przynajmniej o nim wiedzieć. Wchodzimy w sferę faktów, których autentyczność jest coraz częściej negowana, ale czy nie jest prawdą, że w 1943 roku Niemcy rozpoczynają powtórnie aresztowania polskiej inteligencji i księży co sprowokowało masową ucieczkę Polaków do partyzantki radzieckiej bądź polsko-radzieckiej. Była to jak twierdzi prof. Torzecki: „woda na młyn ukraińskiej propagandy nacjonalistycznej”. Czy nie jest prawdą, że Niemcy organizowali polską policję ubraną w niemieckie mundury, która broniła swoich rodaków przed atakami UPA, ale jednocześnie wzbudzała nienawiść prostych  Ukraińców? Przypomnijmy, że w tym samym czasie Bandera, który przebywa od 1941 roku w więzieniu niemieckim, wydaje rozkaz opuszczenia przez członków UPA, niemieckich formacji. Dla ukraińskich publicystów  te fakty sa jednoznaczne  i dlatego jeden z nich – Mikołaj Siwicki w „Dziejach konfliktów polsko-ukraińskich” – omawiając rzezie Polaków na Wołyniu, przyznaje, że miały miejsce mordy bezbronnych cywilów – starców kobiet i dzieci, ale natychmiast zbrodnie te usprawiedliwia, stwierdzając, że:

Czy były to jednak zbrodnie?/…/ sytuacja była wyjątkowa. Polacy w mundurach niemieckiej policji, w szeregach sowieckiej partyzantki czy milicji jak i 27. Wołyńskiej Dywizji AK stali się znowu nie mniej śmiertelnym wrogiem narodu ukraińskiego niż Niemcy czy bolszewicy.”.

 Widzimy, że konflikt ukraińsko-polski jest uwikłany w politykę nazizmu i komunizmu, których naczelnym celem było skłócenie obu narodów. Efektem ubocznym tej polityki jest swoista reinterpretacja historii OUN przez część opinii publicznej w Polsce, która nie chce uznać faktu, że głównym wrogiem  Bandery był ZSRR. Przeczytałem artykuł o Banderze w którym autor twierdzi, że był on wrogiem tylko i wyłącznie Narodu Polskiego, a więc nie wie, że działalność S. Bandery rozpoczyna się w praktyce w 1933 roku próbą wysadzenia w powietrze sowieckiego konsulatu w Lwowie. W ten sposób przywódca OUN chciał zaprotestować przeciwko zorganizowaniu przez Stalina głodu na Ukrainie w wyniku którego zginęło od 6 do 8 milionów Ukraińców. Przedstawiając polityczno-ideowo tło rzezi wołyńskiej, nie możemy  zapomnieć, że wymierzona ona była także w Ukraińców, którzy nie zgadzali się z nieludzką strategią UPA. Przerażające są fakty o mordach członków UPA na polskiej ludności na Wołyniu. Jeszcze bardziej jest przerażające to, że działacze UPA nie wahali się w ten sam sposób mordować swoich rodaków, którzy nie zgadzali się z mordami dokonywanymi na swoich polskich sąsiadach.

  Wstrząsający jest także fakt, że zwolennicy Bandery likwidowali – niczym wierni uczniowie Stalina – swoich kolegów z OUN a nawet UPA, którzy protestowali przeciwko eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu. Dlaczego byli tak bezwzględni? Jakie są źródła tej biologicznej nienawiści?Pierwszy problem jaki należałoby przeanalizować związany jest z genezą powstania ideologii ukraińskich nacjonalistów. Niekwestionowanym  twórcą ideologii ukraińskiego nacjonalizmu był urodzony w 1887 roku, pochodzący z południowej Ukrainy Dmytro Doncow. Jak pisał Józef Łobodowski w paryskiej „Kulturze”: „Młodzi nacjonaliści z OUN widzieli w nim przywódcę z powszechnej nominacji, ideologa o niewątpliwym autorytecie, niemal narodowego proroka.”. Natomiast historyk ukraińskiego nacjonalizmu Wiktor Poliszczuk stawia kropkę nad i: “istnieje oczywista spójność miedzy doktryną D. Doncowa, programowymi (i innymi) uchwałami i postanowieniami OUN oraz praktyką ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego,/…/ UPA.” .

 Innymi słowy co Doncowa napisał, Bandera realizował, dlatego tak ważna jest analiza i geneza poglądów autora „Nacjonalizmu”. Czego prorokiem był Doncow? Bez poznania jego biografii nie można nawet co marzyć o zrozumieniu historii OUN i UPA. Otóż Doncow  wychowany był w rodzinie w której mówiono tylko w języku rosyjskim i w której kultywowano przede wszystkim znajomość kultury rosyjskiej, języka ukraińskiego autor „Nacjonalizmu” nauczył się   dopiero po pierwszej wojnie światowej we Lwowie w wieku 30 lat. Twórca ukraińskiego nacjonalizmu, przez całe swoje dorosłe życie, wchłaniał jak gąbka wszystkie schematy rewolucyjnych ideologii kultywowanych przez skrajne odłamy rosyjskiej inteligencji, której niekwestionowanym wodzem był Lenin. Nienawiści do Rosji nauczył się właśnie od Lenina, był jego duchowym synem. W 1926 roku  Doncow wydał książkę „Nacjonalizm”, która śmiało można nazwać leninowskim manifestem ukraińskiego nacjonalizmu. „Nacjonalizm” Doncowa jest zwierciadlanym odbiciem bolszewizmu, jest dowodem na to, do jakiego stopnia kultura ukraińska była duchowo zniewolona przez leninowskie schematy ideologiczne i historyczne.

 Doncow jest wiernym uczniem Wodza Rewolucji Październikowej i mylą się ci,  - jak na przykład S. Srokowski - ,którzy doszukują się genezy ukraińskiego nacjonalizmu w hitleryzmie. Nic błędniejszego. Doncowa spotkało to przed czym przestrzegał Polaków Piłsudski: duchowe zniewolenie, duchowa rusyfikacja, duchowa bolszewizacja. Jak wiadomo Lenin stworzył nowa teorię partii robotniczej całkowicie różną od praktyki np. socjaldemokracji niemieckiej, która głosiła że tylko partia jest decydującym czynnikiem aktywizującym masy i że tylko ona zaszczepia robotnikom prawdziwą marksistowską świadomość, gdyż sami z siebie robotnicy sa urodzonymi reformatorami walczącymi o podwyżki i lepsze warunki pracy, a nie rewolucjonistami , którzy pragnącymi zbudować socjalistyczny raj. Identycznie myślał Doncow o ukraińskiej partii nacjonalistycznej OUN. Zastosował on  schemat partii bolszewickiej do jej struktury organizacyjnej nazywając ją – zgodnie z leninowską zasadą - „mniejszością inicjatywną". Ukraiński Lenin, bo tak można nazwać Doncowa, mówił wprost, że właśnie taka partia powinna podporządkować sobie i "zdynamizować" masy, a opornych i sceptyków po prostu usuwać lub nawet fizycznie likwidować. Jeden z jego ukraińskich krytykówJurij Szewelow (Szerech), w 1948 r., w artykule „Doncow grzebie Doncowa”, stwierdził, ze autor „Nacjonalizmu”. jest demagogiem i nie tylko stosuje bolszewickie zasady, ale że jego ideologia jest wersją bolszewizmu i że w gruncie rzeczy tradycyjna ukraińska duchowość jest mu obca. W opracowanym przez Doncowa w 1929 r. „Dekalog Ukraińskiego Nacjonalisty” znajdujemy następujące punkty: „ V. Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmował wrogów swego narodu. VI. Nie zawahasz się popełnić największego przestępstwa, jeśli tego wymagać będzie dobro sprawy.”.

 Brzmi to tak jakby je przepisano z, napisanego przez Bakunina i Nieczajewa w 1969 roku „Katechizmu rewolucjonisty”, który był katechizmem wszystkich rosyjskich rewolucjonistów a przede wszystkim Lenina. Jedynym dobrem jest rewolucja, w imię jej zwycięstwa można mordować, truć, zabijać. Jedynym dobrem jest wolność Ukrainy, w imię tego celu, można i należy dokonać czystek etnicznych Polaków i Żydów.Wszystko jest dobre, co jest dobre dla narodu, a o tym co jest „dobrem narodu” decyduje „wódz”. Zasada amoralności w nacjonalizmie ukraińskim –skopiowana od Nieczajewa  i Lenina - usprawiedliwia wszystko, łącznie z mordami masowymi na bezbronnej ludności, dokonywanymi metodami wyszukanymi, w tym też mordami na ludności ukraińskiej, gdy te mordy w ocenach „prowidnyków” są „dobre dla narodu ukraińskiego”. Doncow w książce „Nacjonalizm” jest do szpiku kości – prawie jak Lenin – antyrosyjski.....

ciąg dalszy:
//pp.mediologia.pl/2016/12/29/agenci-putina-w-polsce/

  Piotr Piętak

KOMENTARZE

 • @Piotr Piętak
  Piękna propaganda pro-banderowska . Niestety my wnuki wymordowanych na Wołyniu pamiętamy . Przykro ,ale na tym portalu nie da rady postawić wszystkiego na głowie . https://www.youtube.com/watch?v=a-ap2Gk-bEE
 • Nie chcem ale muszem
  Zastanawiam się nad Panem wedle znanego schematu: Durak ili sukinsyn?
  Ciekawe w co Pan gra, bo przecież nie pisze takich farmazonów zgodnie z przekonaniem. Putin owszem, może i skłoni się ku wschodniej Ukrainie, kiedy tubylcy sami go to poproszą, po resztę nawet nie spojrzy - bo niby jaki by miał mieć w tym interes? O Polsce nie wspominając. Naprawdę śmieszą mnie argumenty tych, którzy wskazując na zagrożenie Polski ze wschodu, uzasadniając to imperialną naturą Rosji. To nie są lata 40 XX w. Teraz mamy zupełnie inne realia i inne zagrożenia. To korporacje rozciągają swoje macki po świecie, a nie mocarstwa. Dlatego ci, którzy straszą Rosją wykonują w istocie krecią i wrogą Polsce robotę. Szczególnie ci, którzy przy okazji chcą nas wkręcić w Ukraiński dance macabre. W zasadzie ciążenie ziemskie mnie obchodzi jakie są źródła Ukraińskiego nacjonalizmu. Mam to bardzo głęboko. Natomiast bardzo mnie obchodzi zasięg tego nacjonalizmu w chwili obecnej i przeciwko komu on występuje. Z wielu źródeł dochodzą mnie wieści, że jest skierowany przeciwko Polsce. Dlatego szczególnie poniżające dla nas Polaków, są uniżone gesty rządu RP wobec Ukrainy. Ja wiem, że tak chce nasz wspólny senior za oceanem, ale nie zmienia to emocji jakie się z tym wiążą. Ponieważ Pan też próbuje ciągnąć w tą stronę, podsumuję tylko - spadaj Pan na drzewo.
 • @Krzysztof Szotowicz 21:20:58
  Uczmy się tego w Polsce nie powiedzą .Pozdrawiam. https://www.youtube.com/watch?v=LJvxrunaHc8&feature=youtu.be
 • @Krzysztof Szotowicz
  " Durak ili sukinsyn? " Podobnie uważam. Ave . https://www.youtube.com/watch?v=jcm2vsEH5Wc
 • czerń hajdamacka
  na pal
 • autor
  Wielce chaotyczny tekst, a wiec kompletnie mijający się z prawdą.
  Nie wiem czy autor jest agentem tzw. ,,zachodu" czy rzeczywiście tak wyobraża sobie ,,niepodległosć" Polski.
  Według autora; finansujmy UPAdłą, finansujmy banderowsko - syjonistyczną oligarchie UPadłej, ponieważ to w naszym interesie jest obrona w ten sposób ,,niepodległości" Polski.
  O jakiej niepodległosci i ochronie autor pisze??? My, Polacy nie mamy swojego kraju niepodległego, ponieważ o niczym ważnym My nie decydujemy. Wszystko jest w rękach obcej agentury, polityka obronna, pieniądza, gospodarki, kultury, spraw zagranicznych itd. W tych kluczowych sprawach szpiedzy tzw. zachodu udający Polski ,,Żond" realizują politykę usraela w Polsce, realizują politykę wszechpoteżnych mafii korporacyjnych itd. My, Polacy nie mamy żadnej władzy w Polsce, to jaką to niby Niepodległosć utracimy???? To sprzątaczki z Pentagonu z sprzątaczkami z Berlina, Tel Avivu czy Moskwy ustalają politykę w Polsce.
  Tu nie dzieje się nic przypadkowo.
  Szydełkowa wraz z tym wyjątkowym szpiegem od wojska decydują o okruchach z stołu, To np; w sprawach wojska to nie Macierewicz decyduje co ma kupić z usraela, to oni decyduja co jemu chcą sprzewdać i za ile. O jaką Niepodległosć mamy walczyć???? Jaką Niepodległosć utracimy na rzecz Rosjii???? Nasza Niepodległość jest w parchatych łapach za oceanem.
  Jeżeli autor straszy takim tekstem NAS, tzn. że ma zadanie potrzymywać w NAS wiare, że należy być pod parchatym butem, takim jak dotychczas.
  Wmawiać nam to, że należy wspierać jakiejś państwo Upadłe w imie poświecenia pamięci naszych dzieci, starców, kobiet, by być ,,wolnym" i ,,niepodległym"!!!!! To straszne nadużycie i wyjątkowy akt zdrady. Dlaczego, bo My, jako Naród nie mamy Niepodległej Polski. Z zewnątrz decydują o nas. Szpiedzy wykonują tylko polecenia swoich mocodawców.
  Zresztą twór taki jak UPAdła jest tworem sztucznym, podobnym do takiego jak Jugosławia, czyli zlepek różnych kultur i narodowści, obsiadłym na cudzych ziemiach w tym naszych.
  My, Polacy Niepodległosć odzyskamy wtedy kiedy rozbudzimy świadomość narodowa polaków. Tylko świadomość narodowa może nam pomóc w drodze do prawdziwej Niepodległosci. Niewolnik nie może byc wolnym człowiekiem, nie może mieć Niepodległego kraju. Niestety, ale tak z nami jest. Dlatego na takiej nie wiedzy, żerują Kaczynski, Rydzyk, Komorowski, Kwasniewski i nni masoni min. z Paryża.
  Na razie tyle.
 • @Wrzodak Z. 21:43:34
  Tak,nie ma pojęcia autor o polityce - banderowców,nacjonalistów ukraińskich popierać... bo Rosja zagraża.Śmiechu warte.

  Za komuny w Legnicy (w Polsce !) i okolicach stacjonowało 70 tys. żołnierzy (cała armia ) CCCP i co... i nic.
  To Sowieci w polskich (Jaruzelski itd.) mundurach wprowadzili stan wojenny przeciwko "S".

  Teraz jest Nato- parasol nuklearny U.S.A.,a PiS i takie typy straszą Rosją dla interesu upowców banderowskich, no i oczywiście U.S.A.

  Polska traci gospodarczo, bo wschodni polski inteligent POPiS-u itd. żyje z budżetu i etatu,a nie z biznesu.
 • *1 uzasadnienie poniżej ; cytaty geniusza politologii - złote myśli Pana Piotrusia Piętaka
  Nie NATO, tylko wolna Ukraina, nie USA tylko przyjaźń ukraińsko – polska może powstrzymać nową ofensywę Rosji przeciwko naszym krajom.

  Polacy, także nasi politycy, nie chcą przyjąć do wiadomości, że następnym celem Rosji będzie Ukraina, która jest naszym buforem przed agresywną polityka Putina

  Polacy nie mogą (i nie chcą) zapomnieć o ofiarach rzezi wołyńskiej, dla nas Bandera jest mordercą. Dla Ukrainy Bandera jest ich Narodowym bohaterem. Bandera i UPA tworzą tożsamość narodową współczesnej Ukrainy. Raj dla Putina. Raj dla jego agentów w Polsce.

  MA PAN PIOTRUŚ , KURDE ŁEB ..:))) tylko trochę zakuty..
 • Hahaha:)))
  Przyjaźń polsko - ukraińska, jakbym się cofnął w czasie i czytał agitkę o przyjaźni polsko - radzieckiej:)
  Panie Piotr Pętak!
  W polityce nie ma przyjaźni, są tylko i wyłącznie interesy państwa i jego narodu. W moim przypadku Polski, rozumiesz Pan?
  Ten Pański bufor zwany banderlandią, jest tyle wart dla Polski, co fosa ze śniegu.
  Do tego, gdyby Rosja chciała zająć ten bufor, zrobiłaby to już dawno a cziornyj makak co najwyżej nałożyłby następne sankcje na Rosję razem z Makrelą. Bo Rosja, Panie banderowiec Was nie chce i nie napadnie na Was, choć tak bardzo na to liczycie.
 • @Wrzodak Z. 21:43:34
  Ciekawe to zagadnienie w sprawie mentalności niewolnika. Jak widać po Polsce i Ukrainie, ta mentalność jest tu nadal żywa.
  Z tym, że Ukraińcy zawsze doili od swoich panów co się da: od Polaków, od ZSRR, potem od Rosji, ukraińskie nieroby się pasły - aż Rosja dokręciła śrubkę i skończyła się kradzież gazu, ropy, trzeba było spłacać pożyczki i straszne aj waj się zrobiło, krowa dojna się znarowiła i mleko się wylało.
  Zatem oligarchia jak to pasożyd postanowiła znaleźć innego żywiciela.
  I mamy co mamy: pasożyd przyczepił się do Polski a larwy z Polski karmią pasożyda przy poklasku larw z UE i USA.
  Czyli wychodzi na to, że Upaińcy chociaż korzystają z tego niewolnictwa.
  Natomiast Polacy co mają? Czy my musimy być ciągle pod czyimś butem?
  Chociaż but ZSRR nie był ciężki, mieliśmy wiele swojego majątku a teraz?
  Był taki dowcip: sposób na dobrobyt w Polsce - wywołać wojnę USA i się im poddać. Wtedy USA pewnie musiałyby Polskę wziąć jako łup wojenny, czyli przyłączyć do siebie.
  To niech POPISIORY tak uczynią. Jako nowy stan USA będziemy podobno opływać w dobrobyt i bezpieczeństwo...Po co się czaić udając, że Polska jest niepodległa, skoro i tak rządzi tu ambasada USA?
 • @
  Moja śp babka, która przeżyła wojnę,
  nie bała się "nazistów", Niemców,
  bała się UPA, mimo, że mieszkała na Mazowszu....
 • Agenci Putina w Polsce?
  Tytuł tekstu brzmi jak wyżej A powinien: Ja agent Bandery i SBU w Polsce
 • Był taki film, kanał po wajdowemu,
  czy pan dał się w niego wpuścić, czy usiłuje pan nas w niego ?
  https://i1.wp.com/static.kresy.pl/image/x/aedccfd5f524bd60e09cde6366238aca.jpg
 • @lorenco 00:47:20
  Nie dość, że My, karmimy pasożyta, to ten pasożyt banderowski w pewnym momencie chwyci za broń, widły, siekiery i nam jeszcze powstanie wywoła na wzór Kosowa z żądaniem wydzielenia z 15 powiatów z południowo- wschodniej Polski.
  Co do napaści na nas przez szatana z usraela to nie daj boże być pod takim paarchatym butem, butem pedofilów, narkomanów, zbrodniarzy, kłamców.
 • Przeczytałem i...
  przyznam że zdumiewa mnie jak ludzie uważający się za Polaków(no chyba żeby nie)mogą tak bredzić,co za zaćmienie może pozwalać na choćby cień sympatii do ludobójców banderowskich? Słów brak... proszę powiedzieć potomkom bestialsko zamordowanych przez upowców że trzeba się z banderowcami przyjaźnić... Rodzina mojego ojca w 1943 roku musiała uciekać ,nie zabierając większości swego dobytku,bo łuny były coraz bliżej,więc według pana jestem "agentem Putina" bo nie darzę ukraińców miłością? Mieszkam w regionie gdzie jest dużo przesiedlonych Akcją Wisła,wielokrotnie spotykałem się z wrogością wobec Polski i Polaków,więc jeżeli uważa pan ukraińców za przyjaciół to proszę się do nich przeprowadzić.
 • Jajcarz
  z tego Piętaka :))))))
 • Kazdy dzien
  przyblizajacy upadek Ukrainy, dodatnio wplywa na moj nastroj.Jest tego wiele powodow, lecz nie o nich chce napisac.Jest nadzieja ze po 19 stycznia, Trump utrze nosa faszystowskiej juncie w Kijowie.Obecnie Ukraina stanowi smiertelne niebezpieczenstwo dla istnienia naszego kraju.Podzial tego sztucznego twora, powinien byc celem naszej polityki zagranicznej.Nie ma innej opcji.Zreszta dostrzega to coraz wiecej ludzi na Zachodzie.
 • @prese 12:47:55
  prese - masz bloga na Sputniku?
 • @Krzysztof Szotowicz 21:20:58
  //To nie są lata 40 XX w. Teraz mamy zupełnie inne realia i inne zagrożenia//

  A jak dojdzie do pelnowymiarowej wojny konwencjonalnej w europie wschodniej, przyjdziesz wpomniec o swoim naiwnym swiatopohladzie sprzed konfliktu jak zdazysz?.
 • @Polskie Centrum KLD 07:34:40
  Nie ma agentow 'putina' w polsce?
 • @prese 12:47:55
  Chaos przy granicy z polska bedzie sprzyjal bezpieczenstwu narodowemu czy nie?
 • @Talbot 14:03:56
  nie
 • @Talbot 14:03:56
  Autor uderzył w stół i nożyce się odezwały:))). Tak wygląda historia gdy się na nią patrzy z pozycji własnej spalonej chałupy, każdy podpalacz jest wtedy Neronem.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 12:11:24
  Tak skomentował to Gajowy Marucha:
  Nie jestem w stanie dalej kopiować tego gówna umysłowego. Nie potrafię po prostu ogarnąć bezmiaru skurwysyństwa, jakie wylęgło się w tej chachłackiej, gadziej mózgownicy.
  Nędzny to kraj, gdzie takie kreatury mogą bez strachu o swe życie wyjść na ulicę.
  Admin
 • @prese 12:47:55
  ...też czekam z nadzieją że ten dzień kiedyś nastąpi.
 • Bełkot
  Bzdury w bełkotliwej formie
 • Rzezi wolyńsko galicyjskiej dokonali synowie popów ukrainizujący Rusinów
  Kilkumiliardowy kredyt Dudy na banderyzację Ukrainy zlekceważył nawet Poroszenko choć jest jako Walcman z naszych.
 • Panie Piętak zbłaźnił się pan doszczętnie. Dałem 1 bo zera brak w ocenach.
  To teraz napisz pan po co Rosji banderowska, skorumpowana i zbankrutowana Upaina? czy by ją żywić, utrzymywać? czy po to by upaińców głodem morzyć? wybić? czekam na pana odpowiedź.
 • Panie Piętak zbłaźnił się pan doszczętnie. Dałem 1 bo zera brak w ocenach.
  Gdyby Rosja tylko chciała to upainę zajęła by w 48 godzin, po tym czasie byłaby defilada w Kijowie, Rosjanie witani byliby kwiatami, a walcmany i mu podobni wisieliby na latarniach, wieszani rękami samych Ukraińców.
 • Ukraina przygotowała pozew przeciwko Rosji za naruszenie Traktatu o przyjaźni
  Ukraina przygotowała pozew przeciwko Rosji do Międzynarodowego Trybunału w sprawie naruszenia Traktatu o przyjaźni - oświadczył wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Wadim Pristajko w rozmowie z agencją "Ukrinform". https://pl.sputniknews.com/swiat/201612304538462-Ukraina-pozew-przeciwko-Rosji-naruszenie-Traktat-o-przyjazni/
  Ps. Bracia Grimm lub Christian Andersen to się chyba w grobie turlają ze śmiechu od bajek ukraińskich ! Przecież to się w głowienie mieści, czy oni na poważnie to robią? Czy w tym kraju wymiotło już myślących ludzi a zostali sami debilopodobni? Można współczuć normalnym obywatelom. Ten traktat o przyjaźni zerwała Ukraina na Majdanie. Wystarczy przejrzeć archiwum filmów dokumentujących antyrosyjskie, wrogie Rosji przemówienia "majdanowców", palenie i deptanie rosyjskich flag, skakanie "kto nie skacze ten Moskal", ustawa o j. rosyjskim, atakowanie konsulatów i ambasady FR, ataki na Rosjan itp. itd. wiele tego było. I to było przed uchwałą Krymskiej Autonomi o ogłoszeniu niepodległości i referendum o przyłączeniu się do Rosji.
  Zatem łabędzi śpiew ukropów. Za późno na płacz, to se ne wrati!
 • @Repsol 21:07:56
  Kanalie banderowskie nie mają za grosz przyzwoitości ! O tym czym smakuje "przyjaźń" z chachłami było widać w Odessie w domu związkowym. Do dziś doświadczają "chachlej przyjaźni" cywile w Noworosji tak jak i Polacy kiedyś doświadczyli "dobrosąsiedzkich stosunków" na Wołyniu i po Powstaniu Warszawskim .
 • @Repsol 21:07:56
  Upaińce skarżą się na Rosję do WTO, że nie chce kupować od nich szyn i rozjazdów, etc...Pytam więc czy Rosja musi to robić?
 • @kula Lis 66 10:41:53
  Taka to u banderopiteków "przyjażn " : http://i58.tinypic.com/fm7tqq.jpg
 • @Repsol 12:17:43
  Piętak czy Pętak Ci nie odpowie. Zresztą jego fizys mówi wszystko o nim. Pzdr..i Do Siego 2017 życzymy Tobie, Rodzinie i tutejszym propolskim blogerom i komentatorom.
 • @Katana 13:46:36
  Rysy raczej nie słowiańskie, i te nazwisko? Czyżby od Piętaszek?
 • @kula Lis 66 12:28:44
  Ave .Pozdrowienia dla Basi i Ciebie.
 • @Katana 14:29:11
  100/100! pzdr!
 • @Repsol 14:19:48
  Nie można zablokować wypocin tego miernoty probanderowskiego, lub banderowskiego pomiotu? Tego co on pisze czytać się nie da, a co dopiero zrozumieć i akceptować.
 • @kula Lis 66 14:44:32
  Wybacz , wprost przeciwnie niech obnaża prawdziwą twarz obecnej władzy . Niech wszyscy to linkują i przekazują dalej .Należy to pokazywać wszystkim . Wnioski nasuną się społeczeństwu same . No pasaran . Ave.
 • @Repsol ciekawi mnie co probanderowiec Piętak/Piętaszek na to?
  W Kijowie hucznie świętowano urodziny Bandery. W ukraińskiej stolicy nacjonaliści zorganizowali uroczystości upamiętniające dzień urodzin Stepana Bandery. Ponad tysiąc zwolenników ukraińskiej nacjonalistycznej partii „Swoboda" zebrało się wczoraj wieczorem w centrum Kijowa, aby uczcić 108. rocznicę lidera ukraińskich nacjonalistów z czasów II Wojny Światowej Stepana Bandery. O przebiegu uroczystości informowała ukraińska agencja UNIAN. Według agencji, uroczysty marsz przeszedł centralnymi ulicami Kijowa i zakończył się na Majdanie Niepodległości (Plac Niepodległości). https://youtu.be/_6kkTs_mUSk Uczestnicy marszu trzymali w rękach flagi Ukrainy oraz flagi czerwono-czarne a także flagi z symboliką partii „Swoboda". Nieśli także plakaty z napisami: „Pokonamy drugi Kaganat Chazarski", „Nasza religia — nacjonalizm! Nasz prorok — Stepan Bandera!". https://youtu.be/_6kkTs_mUSk Wcześniej kijowska policja informowała, że porządku publicznego podczas marszu w stolicy będzie pilnowało 700 funkcjonariuszy, z których 250 to żołnierze Narodowej Gwardii Ukrainy. Heroizacja UPA i jej liderów — Stepana Bandery i Romana Szuchewyicza — spotyka się na Ukrainie z krytyką ze strony wielu weteranów II Wojny Światowej a także polityków, oskarżających banderowców o współpracę z nazistami. Jednocześnie część Ukraińców, głównie w zachodniej części kraju, uważa Banderę i Szuchewycza za narodowych bohaterów.

  Ps..Pięknie! Brawo Nasi Nazi Sojusznicy z Kijowa! Od Kwacha poczynając na prawo - wszytko to wasze dokonanie - pomogliście! Pewnie w ramach tej samej radości pijany Ukrainiec zabił w Jeleniej Górze dwie polskie nastolatki ...Może te informacje dotrą do niektórych wyznawców teorii spiskowych. Mam na myśli użyty przez nacjonalistów ukraińskich zwrot: "kaganat chazarski". Ciekawe, że kolebką banderowców są zachodnie obszary Ukrainy, czyli dawne rubieże Rzeczpospolitej. Wyhodowaliśmy sobie żmije na własnym łonie. Pamiętny rok 1648 i utrata kontroli nad Ukrainą. Podstawowym błędem było słabe dowodzenie wojskiem wtedy w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Niestety dokładnie tak jest teraz. Błąd z przeszłości odbija się nam czkawką. Rosja jednak lepiej sobie poradziła ze swoją częścią Ukrainy. Przynajmniej banderowców nie wyhodowali. Mają za to swoją prorosyjską ludność. A o naszej polskiej mniejszości na Ukrainie nasi "polscy" politycy woleliby zapomnieć.

  II. Rosyjski senator wzywa Niemcy do reakcji na marsz banderowców. Rosyjski senator Aleksiej Puszkow wezwał Niemcy do zareagowania na marsz banderowców, który odbył się 1 stycznia w Kijowie. Aleksiej Puszkow opoublikował na swoim koncie na Twiterze wpis, w którym wzywa Niemcy do reakcji na niedzielny marsz banderowców w Kijowie. „Czekamy na reakcję władz Niemiec na marsz ku czci Bandery w Kijowie. W Berlinie wiedzą, że Bandera był sojusznikiem Hitlera? Milczenie jest równe poparciu" — napisał na swoim Twiterze Puszkow.

  Ps..Przecież to Niemcy wspierali majdan, a teraz Makrela sponsoruje banderland i cały czas krzyczy o sankcjach dla Rosji, co obiecała Opalonemu.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031