Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
67 postów 12 komentarzy

Między młotem a kowadłem

Piotr Piętak - Opis III Rzeczpospolitej - państwa rozdzieranego na kawałki przez polityczną oligarchie POPiS -u

Apel P.Szałamachy do L.Wałęsy - odp. działacza "Solidarności"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

warunkiem podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania „Solidarności”, było przekonanie wierchuszki PZPR, że Wałęsa i Jurczyk są ich agentami.

Paweł  Szałamacha jeden z inteligentniejszych polityków PiS zaapelował do Lecha Wałęsy, by ten wziął przykład z Lance’a Armstronga. Amerykański kolarz pokajał się za stosowanie dopingu, choć wcześniej temu zaprzeczał. „Wałęsa, tak samo jak Armstrong, trafiłby do mediów całego świata, gdyby się przyznał do epizodu współpracy z SB” - twierdzi polityk PiS. Poseł Szałamacha twierdzi przy tym, ze tego typu przyznanie się L. Wałęsy do współpracy z SB byłoby dla niego ozdrowieńcze i dodaje, ze Wałęsa negując ten fakt: „ niszczy swoje nazwisko w imię fałszywie pojmowanej dumy i własnej wielkości. Nie potrafi przyznać, że miał chwilę słabości, z której jednak wyszedł obronną ręką /…/.”.

Szałamacha kończy swój apel stwierdzeniem, że takie przyznanie się Wałęsy do błędów młodości, uczyniłoby go bardziej ludzkim. Apel polityka PiS jest sympatyczny i świadczy o jego kompletnej nieznajomości najnowszej historii, ile jeszcze razy trzeba będzie przypominać ludziom wychowanym w  ideologicznej szkółce „Gazety Polskiej”, podstawowe fakty z historii rewolucji robotniczych w PRL w katach 1956 -1980? Proces zafałszowania tej historii w umysłach zwolenników PiS jest wręcz zatrważający.

Poniższy artykuł jest przypomnieniem faktów, których nikt już nie bierze pod uwagę. Przypomnijmy, że strajk generalny robotników z Wybrzeża w sierpniu 1980 roku był przede wszystkim kontynuacją strajków grudniowych z 1970 roku. Można powiedzieć, ze ruch sierpniowy był odpowiedzią na tamten Grudzień i na rozwiązania grudniowe. Robotnicy Wybrzeża, robotnicy Szczecina, Gdańska, Gdyni pamiętali swoje błędy z Grudnia 1970 r. Wiedzieli, że nie wolno im wychodzić na ulice. Manifestować czy nawet atakować komitety partyjne. Wiedzieli, że cały strajk musi rozegrać się wewnątrz zakładu. Ktokolwieg żył w tamtych latach i miał kontakt z mieszkańcami Wybrzeża wie doskonale, że jednym z najważniejszych tematów rozmów z nimi była tragedia grudniowa.

Pamięć ofiar poniesionych w 1970 r. była niezmiernie żywa, a poza tym i to z punktu widzenia zrozumienia historii Solidarności jest najważniejsze, ludzie , którzy zdecydowali się na strajk w Sierpniu 1980 r., byli tymi samymi , którzy podjęli strajk w 1970 r. Wałęsa była zaangażowany w strajk w grudniu 1970 r i mówił w sierpniu, że ciąży na nim krew jego ofiar. Wądołowski – jeden z przywódców strajku w Szczecinie – wspominał, że wychodził z bramy oblężonej stoczni i szedł w kierunku posterunków wojskowych z podniesionymi rekami, nie wiedząc czy będą do niego strzelać czy nie.

Przysiągł sobie wtedy, ze nigdy więcej nie można dopuścić do takiej masakry, jaka się zdarzyła. Lato roku 80-tego było nawiązaniem do wydarzeń roku 70-tego, było ich drugą falą. Druga fala społecznego ruchu zawsze jest silniejsza, ponieważ zawiera w sobie nie tylko reakcje na wydarzenia aktualne, lecz także reminiscencje i – co najważniejsze – uraz wyniesiony z wydarzeń dawniejszych. Robotnicy Wybrzeża wiedzieli, że dali się wpuścić Gierkowi w maliny ; to ich właśnie cała Polska oglądała na ekranach telewizorów rozmawiających z Gierkiem przez wiele godzin. I to ich okrzyk „pomożemy” był hasłem gierkowskiej epoki. To ten okrzyk legitymizował partie komunistyczną, ta samą partie na której rozkaz wymordowano ich kolegów i koleżanki.

A zatem do pamięci o krwi, do świadomości błędu taktycznego jakim było wyjście ze stoczni i narażenie się na konfrontacje z milicją i wojskiem, doszło także ogromne poczucie winy, że – brzmi to brutalnie – sprzedali się za obietnice lepszego życia, tej samej władzy, która miała krew na rękach ich współtowarzyszy pracy. Krew jest posiewem historycznym – jak dowodzi tego historia- bodaj najżyźniejszym, ale ta krew w świadomości robotników Wybrzeża została przez nich samych zdradzona.[1]. To ta wybuchowa mieszanka tłumionej przez poczucie winy pamięci o zamordowanych kolegach była decydującym czynnikiem rozpoczęcia strajku w 1980 roku. I to dlatego właśnie Wałęsa został przywódcą tego ruchu. Tego faktu historycy IPN nie biorą niestety pod uwagę.

W tym miejscu warto przypomnieć fakt, który nie jest brany pod uwagę przez współczesnych badaczy : w czasie strajku w 1970 r. robotnicy ze Szczecina także domagali się powołania międzyzakładowej organizacji i pamięć o tym doświadczeniu intelektualno-organizacyjnym wśród nich na pewno przetrwała. Dowodem na to jest błyskawiczne (w ciągu 24 godzin) utworzenie MKS-u w Szczecinie w sierpniu 1980 r,[2] Główny postulat strajkujących robotników czyli powołanie niezależnych od władzy związków zawodowych wypływało więc z doświadczeń grudnia 1970 r. i nie miało nic wspólnego z postulatami KOR-u, także działacze WZZ Wybrzeże o tym postulacie – do sierpnia 1980 r. - nic nie pisali.

Zarówno działacze KOR jak i WZZ propagowali zakładanie na terenie zakładów tzw. Komisji Robotniczych biorąc za przykład strategie Hiszpańskiej Partii Komunistycznej, która tego typu organizacje robotników lansowała w Hiszpanii w latach 60-tych XX wieku, kiedy to reżym Franco pod wpływem działaczy Opus Deii zaczął się liberalizować. 18 sierpnia KSS KOR i redakcja „Robotnika” ogłasza wspólny apel w którym głównym postulatem jest namawianie robotników o negocjonowanie z władzą „wprowadzenia stałego dodatku drożyźnianego”. [3]. Tego było już za wiele nawet dla Borusewicza, nie wspominając o działaczach MKS-u ze Szczecina, którzy po prostu apelu nie kolportowali, bojąc się, że w ten sposób skompromitują opozycje demokratyczną. Kto napisał i wstawił historyczny postulat, główne żądanie strajkujących o „akceptacje niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych” ?

Bardzo często wymieniany w tym kontekście Bogdan Borusewicz jeszcze w 1994 roku tak wspomina swój udział w strajku : „Zmęczony bezsenną nocą w Stoczni Gdańskiej spałem pod stołem przy którym formułowano postulaty /…/ . Kiedy obudziłem się próbowałem to wszystko usystematyzować /…/, wykreśliłem też postulaty wolnych wyborów”. [4] W kilka lat później Borusewicz stwierdził, ze to działacze WZZ pisali postulaty polityczne. Tylko ludzie, którzy ograniczają historie Polski do dwóch miast – Gdańska i Gdyni – do dwóch stoczni – Gdańskiej i Komuny Paryskiej – do jednego płotu , który ktoś przeskoczył albo nad nim przefrunął, mogą twierdzić, że a) Organizacja strajku w Międzyzakładowe Komitety Strajkowe w Szczecinie i Trójmieście została wymyślona przez działaczy WZZ Wybrzeże (przypomnę raz jeszcze bez tej organizacji nie powstałaby „Solidarność”) ; b) postulat utworzenia niezależnych od władzy związków zawodowych wypłynął od działaczy WZZ Wybrzeże. Neutralny obserwator, angielski socjolog L. Goodwyn twierdzi w książce : „Jak to zrobiliście ? Powstanie Solidarności w Polsce”, ze postulaty te były formułowane już w grudniu 1970 zarówno wśród robotników Gdańska jak i Szczecina.

WZZ Wybrzeże towarzyszyło zaledwie świadomości robotników, która co najistotniejsze, kształtowała się od grudnia 1970 roku poprzez strajki (o których nic nie wiemy oprócz tego, ze się odbyły) w drugiej połowie lat 70-tych. Strajków tych było ponad 1000. Wiekopomna natomiast zasługą działaczy WZZ Wybrzeże był fakt, ze całkowicie zignorowali apele przywódców opozycji czyli Kuronia, Michnika nawołujące do walki o „dodatek drożyźniany”. W sierpniu 1980 roku w Szczecinie, Trójmieście, na Śląsku, w Elblągu wybuchają strajki nie w pojedynczych fabrykach lecz w wielu zakładach naraz. Komitety Strajkowe tych zakładów – w ramach tej samej aglomeracji - nawiązują między soba kontakty i tworzą Międzyzakładowe Komitety Strajkowe, organizacyjny fenomen sprzeczny całkowicie z praktyką i ideologią komunistyczną która – wg. wszystkich sowietologów – polegała na destrukcji więzi społecznych.

Powstanie MKS-ów było dowodem że więzi społeczne w Polsce nie zostały całkowicie zniszczone czyli, ze społeczeństwo polskie nie zostało przez partie komunistyczna zdezintegrowane. Czym wytłumaczyć ten samoorganizacyjny fenomen, który wprawił w osłupienie cały świat ? Otóż niewątpliwie dużą rolę odegrało doświadczenie walk robotniczych. Poznań 1956, grudzień 1970, Radom i Ursus 1976 , lecz nie tylko ; rok przed sierpniem 1980 r. Polacy przeżyli pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny, która była jakby samoorganizacyjnym wstępem do strajków. W czasie pielgrzymki społeczeństwo polskie na kilka dni odmieniło się całkowicie , zrzuciło z siebie wszystkie sowieckie nawyki, uwierzyliśmy, ze możemy być inni. Odnaleźliśmy się jako Naród. To doświadczenie wpłynęło decydująco na organizacje i przebieg strajków sierpniowych, które w swej najgłębszej istocie były Chrześćjańską Rewolucją. Tak przedstawiała się w sierpniu 1980 r. sytuacja Narodu Polskiego. Byliśmy – po raz pierwszy od 1945 r. – zintegrowani i oczyszczeni przez Papieża. Ufni. PZPR była natomiast rozrywana – szczególnie od 1975 r. – przez różnego rodzaju walki frakcyjne.

Wspólnym mianownikiem frakcyjnych rozgrywek była chęć odsunięcia od władzy E. Gierka. Używano różnych metod. Stefan Olszowski członek KC PZPR w 1979 roku stwierdza na posiedzeniu biura Politycznego, że partia powinna zrealizować postulaty zawarte w „Raporcie o stanie Rzeczpospolitej i drogach do jej naprawy” opracowany przez komitet redakcyjny konserwatorium Doświadczenie i Przyszłość (DiP) w którym byli rewizjoniści, członkowie quasi intelektualnej opozycji krytykują w radykalny sposób rządy ekipy Gierka. Olszowski przegrywa jest relegowany z biura politycznego i wysłany jak ambasador. do NRD. [5] (Olszowski zostanie dookoptowany z powrotem do biura politycznego w czasie strajków). Była to jedna z wielu prób wysadzenia z siodła Gierka. Aparat partyjny jest coraz bardziej sfrustrowany liberalną polityką Gierka w stosunku do opozycji, aktor Filipski formułuje wraz z innymi komunistycznymi „jastrzębiami” platformę wewnątrzpartyjną nawołującą do radykalnej zmiany polityki partii wobec KOR-u i KPN-u.

Do białej gorączki doprowadza aparat partyjny informacja, że Gierek na każde posiedzenie RWPG bierze ze sobą dwie walizki dolarów by obdarowywać nimi towarzyszy radzieckich wściekłych na niego za tolerowanie opozycji, rewizjonistów i.t.d. Katastrofalna sytuacja gospodarcza, pogłębia wśród komunistów poczucie paniki. Gierek świadomy niebezpieczeństwa poświęca swego wiernego współtowarzysza Piotra Jaroszewicza, który w 1980 r. „rezygnuje” ze stanowiska premiera. „W Polsce frakcje wzięły się znowu za łby. Oznacza to, ze powstaje obecnie nowa wyjątkową koniunktura na demokratyzacje. /…/. Ale warunkiem niezbędnym do wykorzystania tej koniunktury jest, żeby naród polski nie przyglądał się bezczynnie i obojętnie temu co na szczytach drabiny społecznej wyprawiają jego władcy” stwierdził Witold Jedlicki omawiając konflikty między t.z.w „Chamami” i „Żydami” w 1961 r.[6] 

Sytuacja w 1980 roku się powtarza potwierdzając znaną tezę z politologii, ze im bardziej zdezintegrowana władza tym większa szansa na wywalczenie wolności, szczególnie w sytuacji gdy społeczeństwo odbudowuje więzi społeczne. W połowie sierpnia wybuchają strajki na Wybrzeżu, powstaje MKS, jednak – o czym dzisiaj nikt nie wspomina – 17 największych zakładów Trójmiasta, które także strajkują w początkowym okresie nie wchodzi w skład MKS-u (m.in. Stocznia Remontowa). W tej sytuacji władze komunistyczne rozumieją, że mogą nadal uprawiać politykę „Dziel i Rządź”. 18 sierpnia do Gdańska wyjeżdża delegacja rządowa na czele z wicepremierem T. Pyką (ulubieńcem i zaufanym człowiekiem Gierka) która podejmuje negocjacje tylko i wyłącznie z zakładami nie wchodzącymi w skład MKS-u.

Osiąga sukces, ponieważ z większością tych zakładów udaje mu się podpisać porozumienia dzięki obietnicy większego zaopatrzenie w mięso Trójmiasta, wprowadzenia 3-letnich urlopów macierzyńskich, podwyżki płac o 1500 zł ! Porozumienia zawarte z 17 zakładami nie wchodzącymi w skład MKS-u – i to jest fakt najważniejszy – nie zostaje zaakceptowane przez Biuro Polityczne KC PZPR. Dlaczego ? Otóż frakcje walczące o odsunięcie od władzy Gierka popełniłyby polityczne samobójstwo, bo zwycięstwo Pyki byłoby zwycięstwem Gierka. Dlatego dochodzi do sojuszu między frakcją Kani, Barcikowskiego i Olszowskiego aby ustaleń wicepremiera Pyki nie aprobować. Jakich argumentów użyto i dlaczego w/w zdecydowali się na prawdziwie rewolucyjny krok rozpoczęcia negocjacji z MKS-em.

Po pierwsze Kania – odpowiedzialny w ramach KC za MSW - zarzuca na posiedzeniu Biura Politycznego wicepremierowi Pyce, że ten : „podjudził przeciwko partii strajkujących, ze zamiast uspokoić ich, utrudnił nasza sytuacje. Dowodem jego nieodpowiedzialności miało być także to, że straszył zebranych Budapesztem, interwencja wojskową” [7]. Zarzuty absurdalne z punktu widzenia ideologii komunistycznej, ważniejszym argumentem było oskarżenie Pyki o nieodpowiedzialność za obietnice podwyżki płac o 30%, co – w.g słów Babiucha premiera rządu i najbardziej dotychczas zaufanego człowieka Gierka – jest podłożeniem miny pod gospodarkę narodową. Kania tryumfuje i to on stawia wniosek, aby rozpocząć pertraktacje z MKS-em. Jakich argumentów użył ?

Czym przekonał resztę Biura Politycznego, ze „nie taki straszny wilk jak go malują”. Powtórzmy – Kania w Biurze Politycznym był odpowiedzialny za sprawy MSW czyli dysponował, materiałami na wszystkich członach MKS-u. Dysponował tez teczką Wałęsy i Jurczyka z których – przynajmniej dla komunistów – wynikało, że na czele strajków stoją ich agenci. Ten argument musiał przechylić szalę, ponieważ przekonał członków BP KC PZPR, że przy pomocy swoich agentów będą w stanie kontrolować i w końcu zniszczyć przyszłe związki zawodowe niezależne od partii.

Wniosek : warunkiem podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania „Solidarności”, było przekonanie wierchuszki PZPR, że Wałęsa i Jurczyk są ich agentami. Pomylili się nie tylko co do Wałęsy czy Jurczyka.  Przypomniałem te fakty, aby uświadomić posłowi PiS, że historia Polski, to nie wyścig kolarski, że jest ona skomplikowana, a próby uczynienia z niej walki sił „ciemności” z siłami „dobra i prawdy” są tak samo absurdalne jak uczynienie z prezesa PiS bohatera podziemia.

 

Piotr Piętak


[1] Patrz “Rozmowy niekontrolowane” Instytut Literacki Paryż 1983 str 36-38 wywiad przeprowadzany przez Alfe z Betą –cały wywiad, stylistyka i argumentacja dowodzi, że Betą był Andrzej Kijowski – który w roku 1980 pełnił funkcje doradcy MZK w Szczecinie

 

[2] Patrz L.Adamczuk „Przebieg rewolty szczecińskiej 1970-71” w pracy zbiorowej pod redakcją L.Mażewski, W. Turek „Grudzień przed Sierpniem” Gdańsk 1996 – polecam lekture tej książki

[3] J.Kuroń „Gwiezdny czas – „Wiary i winy dalszy ciąg”” str 114

[4] Patrz Lech Mażewski „W objęciach utopii – polityczna-ideowa analiza dziejów Solidarności 1980-2000” str 17 Wydawnictwo Adam Marszałek – Toruń 2001

[5] Informacje tą przekazał mi ś.p Jan Strzelecki ekspert „Solidarności” z PZPR wyrzucony w 1978 r. za organizowanie seminarium w ramach TKN-u. 

[6] Witold Jedlicki „Klub Krzywego Koła” Instytut Literacki Paryż 1963 – w rozdziale p.t „Chamy” i „Żydy” str 55

[7] Lech Mażewski op. str 19-23

KOMENTARZE

 • Czy może mi pan wyjaśnić pewien absurd?
  Jak to się stało, że Borusewicz nie będąc członkiem "Solidarności", gdyż nigdzie nie pracując takowym być nie mógł, nagle po latach stał się czołowym, wręcz kultowym twórcą "polskiej niepodległości"? Czy taśmy, na których nagrano wyznanie Wałęsy, że był kapusiem, a które po ich przejęciu przez Borusewicza zaginęły, mogą być tu podpowiedzią?
  Czy promowana, jak pan, w mediach Krzywonos była łamistrajkiem i samozwańczym delegatem, czy jak chce "GW" bohaterską tramwajarką, która sama jedna wstrzymała ruch tramwajowy?
  Czy Anna Walentynowicz, Krzysztof Wyszkowski, Stachowiak (SB), kpt Graczyk (SB) kłamali twierdząc, że Wałęsa to TW "Bolek"?
  Czemu TW "Bolek" nigdy nie pozwał Cenckiewicza za jego książkę i za wypowiedzi w mediach, że Wałęsa to TW "Bolek"?
  I czemu coraz więcej Polaków tak uważa?
 • ....................
  Dlaczego ten propagandowy,falszywy material nie jest jeszcze na SG?
 • Pan, wychowanek szkółki ideologicznej "Gazety Wyborczej", chce uczyć Polaków historii???
  "Apel polityka PiS jest sympatyczny i świadczy o jego kompletnej nieznajomości najnowszej historii, ile jeszcze razy trzeba będzie przypominać ludziom wychowanym w ideologicznej szkółce „Gazety Polskiej”, podstawowe fakty z historii rewolucji robotniczych w PRL w katach 1956 -1980? Proces zafałszowania tej historii w umysłach zwolenników PiS jest wręcz zatrważający."

  ---> Zgadza się o tyle, że wielu stało się zwolennikami PiS-u w momencie gdy zauważyli, kto zafałszowuje historię - a wypowiedzi takich jak Wałęsa, Borusewicz, Borowczak ..., tylko zwiększyły liczebność czytelników "Gazety Polskiej" a spadek czytelników GW, no i przyspieszyły przechodzenie do PiS-u.

  "Robotnicy Wybrzeża, robotnicy Szczecina, Gdańska, Gdyni pamiętali swoje błędy z Grudnia 1970 r. Wiedzieli, że nie wolno im wychodzić na ulice. Manifestować czy nawet atakować komitety partyjne. Wiedzieli, że cały strajk musi rozegrać się wewnątrz zakładu. Ktokolwieg żył w tamtych latach i miał kontakt z mieszkańcami Wybrzeża wie doskonale, że jednym z najważniejszych tematów rozmów z nimi była tragedia grudniowa"|


  ---> A dlaczego przemilcza pan fakt, że wiedzieli również o tym, że - zamiast atakować komitety partyjne i komendy policji - mogli po prostu tam wejść, poustawiać do pionu znajdujących się tam działaczy, urzędników i funkcjonariuszy a jakby co, to postraszyć telefonem do "ważnej osoby'? Przecież widzieli na własne oczy, kto z okna komendy do nich apeluje o spokój!
  A pan również powołuje się na doświadczenia Grudnia 1970! Wałęsa wtedy pokazał, że właśnie tak można.
  Tak więc, skoro nie zna pan historii, to niech się nie wypowiada a jeśli zna i ją świadomie fałszuje, to proponuję, rozszerzyć apel Pawła Szałamachy także na pana - nie tylko na Borusewicza, Mazowieckiego, Borowczaka, Wujca ...
 • @1normalnyczlowiek 10:43:57
  Pan Piętak, niczym Don Kichot z uporem maniaka promuje tezę, że to Bolek obalił komunę:-)
  Gdyby nie 10 milionów Polaków, to Bolek skończyłby tam gdzie jego miejsce - w popegieerowskich czworakach. Całe życie dolewając kwas do akumulatorów stoczniowych wózków.
  Do dziś nie mamy pewności w jaki sposób znalazł się na terenie stoczni? Ja przychylam się do opinii, że kanałem dostarczono go na motorówce MO.

  PS Dla informacji pana PP. Jestem z Trójmiasta, mam 60 lat i to o czym pisze autor widziałem na własne oczy.
 • @gallux - Protestuję! :)
  "Pan Piętak, niczym Don Kichot z uporem maniaka promuje tezę, że to Bolek obalił komunę:-)"

  ---> A zawsze mi się wydawało, że "donkichoterię" wszyscy kojarzą ze szlachetną walką ... choć, zgadza się - o przegrane sprawy.

  Pozdrawiam
 • @gallux 10:35:05
  Działał z Kuroniem i Michnikiem oraz innymi w jednej komandzie, przeciwko Polsce.
 • @gallux 10:54:48
  Nie wydaje Ci się, że do śmierci , nie zgra nam się obraz który mamy w oczach i rozmowy które mamy w pamięci z "proponowanym obrazem
  wydarzeń" ? (ja 62-Szczecin).
 • @lustro 11:36:02
  "Nie wydaje Ci się, że do śmierci , nie zgra nam się obraz który mamy w oczach ..."

  ---> Ci, którzy nie chcą tyle czekać, niech dadzą świadectwo prawdzie i opowiedzą dokładnie jak było. Tak jak jest wiele sposobów - nie będąc bezpośrednim świadkiem wydarzeń - by za pomocą dedukcji i logicznej analizy podawanych faktów, a głównie szczegółów, wykazać, że ktoś podający się za takiego świadka bądź aktywnego uczestnika wydarzeń, konfabuluje lub wprost kłamie, tak samo można podać na tyle dużo logicznie układających się argumentów, by obronić swoje zdanie.
  Taki Wałęsa na pewno nie potrafił, jak dotąd, wykazać, że mówi prawdę ...
 • jest tylko jedna droga
  W dwunastym wieku w Europie kościół katolicki walczył z heretykami(siłą zmuszał narody do wiary chrześcijańskiej).Właśnie w tym czasie pewien młodzieniec imieniem Dominik nawracał siłą innowierców do wiary w jednego Boga.Powieszono lub spalono mnóstwo ludzi a wielu było torturowanych co skutkowało kalectwem.Dominik był częścią tej maszyny. Za swoje zasługi w następnym stuleciu został kanonizowany i został jednym ze świętych kościoła katolickiego.Święty Dominik jest najlepszym przykładem jak rządzący wykrzywiają obraz historii.Uzbrojeni w maszyny medialne potrafią wykreować kogo tylko chcą na bohatera.W ciągu wieków takich przypadków było mnóstwo.
  Przypadek Wałęsy nie różni się wiele od historii św. Dominika.Ta sama metoda tworzenia mitu!
  Pewnie nikt obecnie nie dochodził by czy Wałęsa to TW.Bolek gdyby nie stan naszego kraju(korupcja,bezrobocie,bieda i cenzura) za stan którego należy obwiniać Wałęsę bo to on ze strachu o własną przyszłość i z obawy o ujawnienie jego prawdziwej osobowości powstrzymywał strajkujących kiedy to on wraz z pseudo przedstawicielami Solidarności(Mazowiecki,Kuroń,Geremek,Michnik i inni)dogadywał się z komunistami i to on złożył wniosek o odwołanie Jana Olszewskiego czego skutki mamy obecnie.
  Społeczeństwo musi dowiedzieć się prawdy w obliczu katastrofy,którą przeżywamy obecnie.Prywatne ambicje i interesy nie mogą górować nad dobrem Polski,jej obywateli i miejscem Polski w Europie.
  Nie zmienimy tego kraju bez ujawnienia prawdy i podporządkowania polityków woli wyborców.Nauczeni przykładem Wałęsy nie wierzmy nikomu kto nie chce JOW,nie popiera Demokracji Bezpośredniej i tak jak Młodzież Wszechpolska i Ruch Narodowy nie chce Polski silnej i niezależnej!Precz z prywatnymi interesami i aspiracjami!
 • @1normalnyczlowiek 11:45:43
  W 2006 poszedłem do IPN i złożyłem wniosek o udostępnienie dokumentów. Zostałem sprawdzony. Powiadomiono mnie że nie byłem TW.
  Nic śmiesznego ! Były przypadki "rozpisania" jednego "tłustego TW" na
  kilku nieświadomych w celu rozpisania prezentów i pochwalenia się trzodą.
  Statusu "pokrzywdzonego" po wpadce z bolkiem i zmianie przepisów już
  nie przyznawano. Do paru zapisów na siebie dotarłem. Kiedy zaczęlo się tego trochę robić zapytano mnie czy wniosek był motywowany wstąpieniem do PiS lub staraniem o posadę państwową. Po usłyszeniu że
  moja ciekawość jest czysto prywatna, IPN stracił zainteresowanie mną.
  Próby przekazania jakichkolwiek materiałów spotkaly sie z odmową.
  Zdumiało mnie jedno : mój wniosek miał nr 13xx ! Tak ! Szczeciński IPN
  miał mniej niż jednego interesanta dziennie. Z kim współpracować ?
 • ordynarne kłamstwo !!!!!
  "Krew jest posiewem historycznym – jak dowodzi tego historia- bodaj najżyźniejszym, ale ta krew w świadomości robotników Wybrzeża została przez nich samych zdradzona.[1]. To ta wybuchowa mieszanka tłumionej przez poczucie winy pamięci o zamordowanych kolegach była decydującym czynnikiem rozpoczęcia strajku w 1980 roku. I to dlatego właśnie Wałęsa został przywódcą tego ruchu. Tego faktu historycy IPN nie biorą niestety pod uwagę."

  Solidarność nie stworzył i nie nazwał tak Wałęsa !! Solidarność tworzyły takie postaci jak p.Walentynowicz, czy Gwiazda , to oni stali na czele, do czasu, jak Wałęsę wepchnęła bezpieka razem z jego przybocznymi Geremkiem, Mazowieckim ! Nikt ich nie znał a tym bardziej wybierał, zostali narzuceni ! Trzeba by poszukać w sieci, gdzie są zeznania Wałęsy, jak to spowiada się SB-kom, że wykonał plan, usuwając p.Walentynowicz, Gwiazdę i paru innych z czołówki Solidarności, by potem przemianować na NSZZ Solidarność, z bolszewickim zapleczem doradczym. w lecie spotkam się z krewnym, po odsiadce w pace, zmuszono go do emigracji, jestem prawie pewien, że w selekcji kogo wywalić z Polski, brał udział Bolek, jak będzie w Polsce, ciekawe co powie o panu, panie Piętak, nie zdziwię się, jaka będzie prawda, podobnie jak z kurierem Jeziorańskim i nie tylko. Bolek to największa porażka Polski, to on jest odpowiedzialny za to, że Jaruzelski, Kiszczak chodzą na wolności, a jego wataha jest przy rządowym korycie, pan widać się chce tam dopchać !
 • @FanDaVinci 17:33:42
  Do panów Piętaka i jego idola Wałęsy przyłóżmy biblijny wzór: poznacie ich po owocach. Tzn. fałszywych proroków, wilków w owczej skórze. I co nam wychodzi?
  Piętak, który w roku 2007 przepraszał za rachunek telefoniczny, którym to rachunkiem dał broń do ręki przeciwnikom IV RP. W tym też okresie nazwał Kaczora najuczciwszym człowiekiem:-) Dziś zmienił zdanie e he he he he
  Bolek, który palcem nie kiwnął żeby rozliczyć komunistycznych zbrodniarzy. Bolek ściskający się z Kwachem i opluwający najlepszego Prezydenta RP. Bolek procesujący się z Wyszkowskim, śp Annę Walentynowicz nazywający psycholem. Taka jest prawda o Bolku.
  Tfu!!
 • @gallux 18:05:41
  "... przyłóżmy biblijny wzór: poznacie ich po owocach ..."

  ---> Dokładnie to samo powtarzam.
  Na dowód tego, że Wałęsa był TW Bolkiem, nie jest mi potrzebny żaden podpisany przez niego papier - dowodem stuprocentowym jest jego zachowanie po 1989 roku do dnia dzisiejszego włącznie!

  Pozdrawiam
 • @gallux 18:05:41
  Bolek to wyjątkowa kanalia, pamiętam, jak była głośna sprawa, gdy się okazało, że p.Walentynowicz jest chora, nie ma pieniędzy na leczenie, gdy pytano w tej sprawie Wałęsę, jak się zaczął łajdak pluć, znieważać chorą i poniżaną przez takich jak łajdaków kobietę, jeżeli by był pod ręką, to bym nie ręczył za siebie, pamiętam ,że wtedy znalazł się anonimowy darczyńca, przekazując pokaźną kwotę na leczenie, a ten łajdak jeszcze ma czelność sądzić uczciwych ludzi, piekło już czeka na niego.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31